IL GIOVANE PERGOLESI_Pergolesi Spontini Festival 2020

Data: 13/09/2020

Ora: 10:00 - 12:00

Jesi, Centro storico, Jesi (An)

IL GIOVANE PERGOLESI_Pergolesi Spontini Festival 2020

Data: 13/09/2020

Ora: 17:00 - 19:00

Jesi, Centro storico, Jesi (An)

LARGO AL FACTOTUM_Pergolesi Spontini Festival 2020

Data: 13/09/2020

Ora: 21:00 - 23:00

Teatro G.B. Pergolesi, Jesi (AN)